Den Haag Strandmarathon

“Been there, sang the song, got the T-shirt”Vrijwilligers gezocht: De organisatie zoekt vrijwilligers om mee te helpen deze liefdadigheidsactie mogelijk te maken en iedereen een plezierige sportieve dag te bezorgen. Er worden vrijwilligers gezocht ten behoeve van het hardlopen maar ook zeker ten behoeve van het wandelen. Bij de hieronder aangegeven taken kan altijd de voorkeur voor een van beiden worden aangegeven.

Bel 06-54642145 of mail info@denhaagmarathon.nl

Taken (ook taken welke wellicht op dit moment bezet zijn) (een persoon kan meer taken vervullen):

De dag zelf:
• Inschrijfbureau hardlopen– 4 -6 personen
• Vrijwilliger op de route op de dag zelf, bij rustposten – 10 tot 15 personen
• Fietser – 1 tot 2 personen
• Pijl ophanger of ophaler wandelen- 2 tot 6 personen
• Bardienst - 3 personen
• Koken op de dag voor en de dag van de marathon opdat alle deelnemers en de vrijwilligers (voor zover deze laatste ook willen) te eten krijgen na de marathon – 1 tot 2 personen
• Chauffeurs en bijrijders voor 3 wagens op het strand – 4 tot 5 personen (KNRM is oproepbaar voor medische gevallen en noodgevallen)
• Chauffeurs voor 3 luxewagens om uitgevallen lopers vanaf Wassenaar, Katwijk respectievelijk Noordwijk terug te brengen naar de start\finish – 3 tot 4 personen
• Verzorgen drank voor de lopers op de posten – 4 personen (in aanvulling op de posten verzorgd door de sponsors in de badplaatsen op de route)
• Nalopen van het parcours op afval – 2 tot 3 personen
• Fotograferen – 2 of 3 personen
• Reserve – 3 personen
• Uitslag - 1 persoon
• Bemensen start en, of finishbureau wandelaar - 1 tot 3 personen
• Leiding van de dag, ‘ teamcaptain’ - aansturen van de vrijwilligers, regelen dat de dag van de wedstrijd zoals beoogd blijft verlopen; aanspreekpunt voor iedereen – 1 persoon

Voorafgaande:
• Werving deelnemers – 2 tot 3 personen
• Werving sponsors – 2 tot 3 personen
• Werving vrijwilligers – 2 tot 3 personen
• Distribueren publicatiemateriaal in kleiner bedrijfsleven in Den Haag en omgeving , incidenteel werk, veelal 3 tot 2 maanden voor de marathon, winkels, horeca gelegenheden, sportwinkels etc. langsgaan – 3 tot 6 personen
• Website onderhoud – 1 persoon
• Sociale media – 1 of 2 personen
• Uitzetten route – 1-3 personen (hardlopen of wandelen)
• Inschrijving deelnemers – 1 tot 2 personen
• Voorbereiding aankleding start, rust en finish, met bordjes, vlaggen en ander materiaal
• Behangen - posters A0, A3 en A4 dienen te worden geplakt op de publicatieboorden – 1 of 2 personen
• Plaatsen en verwijderen publicatieboorden door Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, incidenteel werk van 1 tot 2 uur per keer, dan een paar weken niet – 2 of 3 personen
• Verzorgen shirts hardlopers – 1 persoon
• Verzorgen lunchpakketten vrijwilligers – 2 personen
• Verzorgen prijzen – 1 persoon
• Aanvraag vergunningen – 1 persoon

Na afloop:
• Secretariaat – 1 persoon
• Financiële administratie – 1 persoon
• Uitslagen verwerken – 1 persoon
• Opstellen verslag t.b.v. website, nieuwsbrief, krant. - 1 tot 2 personen
• Website aanpassen – 1 persoon
• Wedstrijd Beste Foto – 1 persoon

Voor een aantal taken is een diploma vereist:
1 of 2 personen met een EHBO diploma.
Voorts, 1 tot 2 personen, die vrijwilliger zijn op de route en de weg wijzen aan de hardlopers dienen te beschikken over een aanstelling als evenementenverkeersregelaar. Een gemeente kan dit in de vergunning verplicht stellen op grond van de Regeling verkeersregelaars 2009, en zal dit verplichten wanneer naar het oordeel van de gemeente de verkeerssituatie dit met zich meebrengt. Om als evenementenverkeersregelaar op te kunnen treden, is vereist een opleiding door de politie van 2 uur. Aanstelling geschiedt na benoeming: voor 1 evenement (1 dag in dit geval) of voor 1 jaar.
1 maal per jaar - in het najaar - verzorgt de organisatie met de organisatie van de Royal Ten en met de HRR een opleiding bij Politie Haaglanden van 1 avond ten behoeve van de aanstelling tot evenementenverkeersregelaar. De Burgemeester stelt vervolgens op verzoek iemand aan tot evenementenverkeersregelaar.

De vrijwilligers zijn verzekerd op grond van de ten behoeve van het evenement afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Stage HBO- en /of MBO-studenten: Indien gewenst en in overleg is het mogelijk voor studenten in het HBO - en of MBO - onderwijs om een stage opdracht uit te voeren in het kader van de Den Haag Strandmarathon.


Maatschappelijke stage scholieren: Indien gewenst en in overleg is het mogelijk voor scholieren in het voortgezet onderwijs om de maatschappelijke stage te volgen in het kader van de Den Haag Strandmarathon.