Den Haag Strandmarathon

“Been there, sang the song, got the T-shirt”Het goede doel van de Zwarte Marathon en van nadien Den Haag Strandmarathon was respectievelijk is met name het huis De Schakel nabij Loosduinen in 's-Gravenhage. De Schakel was en is nog steeds een woonhuis/-centrum, waar kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 6 tot 20 jaar kunnen wonen in een gezinsvervangende omgeving, waarin zoveel mogelijk de huiselijkheid centraal staat zonder afbreuk te doen aan de medische verzorging die deze kinderen hard nodig hebben. De band is inniger geworden in de elf jaren vanaf 1981 dat Willem van Roijen, toen lid van Lions Club Den Haag I, lid van het bestuur van Steinmetz Stichting was. Steinmetz Stichting hield toen De Schakel in stand. 

De Schakel, inmiddels al meer dan 10 jaar op haar huidige locatie,  is nu één van dergelijke huizen van de stichting Middin (v/h Steinmetz De Compaan), die in de regio Zuid-west Zuid-Holland meer dan 200 zorginstellingen in stand houdt. Er zijn ongeveer vijf huizen zoals De Schakel onderdeel van stichting Middin.

Waar een veel voorkomende marathonloper een grijzende man van 40 lijkt te zijn: ieder van de tienerkinderen in De Schakel kan je eigen kind zijn. De zorg voor een gehandicapt kind is een zware taak. Vaak te zwaar voor de overige leden van gezin in hun privé woning, zeker als beide ouders voltijds werken en er broertjes of zusjes zijn, die ook aandacht nodig hebben. Zorg is niet het enige dat een mens nodig heeft. Het is ook als gelijkwaardige mens beschouwd worden en plezier te maken.

De opbrengst van de marathon gaat niet zozeer naar zorg, maar vooral plezier. Met name naar een financiële bijdrage in het organiseren van uitjes en andere extra activiteiten voor deze tienerkinderen, die het leven van deze tienerkinderen aangenamer maken.

Leven is niet alleen het nodige, het mag ook wel leuk zijn.

Een opvallende daarbij is het jaarlijkse zogenaamde Lions Feest. Dit vindt jaarlijks plaats, meestal in (resp. rond) het weekend dat de Berenloop (en New York City Marathon) wordt gehouden. Hier vieren de kinderen met hun ouders een groot feest. Zij zijn de artiesten in het licht van de schijnwerpers. Dit is een feestavond in party centrum Madestein nabij de grens tussen Den Haag en Westland. De kinderen treden op. Er is een groot buffet met o.a. frites en pizza, een lange rij eten, dat kinderen lekker vinden. Stel je voor om uit zoveel eten te moeten kiezen ..... Dan wil je nog wel een keer rijden of lopen om op weer op te scheppen. Ze vinden het heel leuk en ze kijken er al maanden vooraf naar uit. Het feest, ooit gestart als de Lions Playbackshow - om een voor de hand liggende reden - werd in 2012 al weer voor de elfde keer gehouden en was weer een hoogtepunt voor de kinderen. De kosten daarvan belopen rond 6.000 euro die buiten het AWBZ budget opgebracht moeten worden.

Ook Middin ontkomt in deze tijden niet aan de noodzaak te bezuinigen, waardoor de zorg soberder wordt en de mogelijkheden voor de bewoners weer kleiner worden, en de wens naar extra gelden uit liefdadigheid dringender. Jaarlijks tracht de Schakel meerdere van de kinderen een korte, eenvoudige vakantie in Nederland te bieden. Naast het dekken van de kosten van het jaarlijkse Lions Feest zal worden getracht bij te dragen (met anderen) in het dekken van de kosten van die week zomervakantie. In 2013 is die vakantie naar een bio-revalidatie oord nabij Papendal, geschikt voor minder validen. Voor 2013 is 8.000 euro - voor een groot deel nog buiten de marathon opgebracht - aan die vakantie bijgedragen.  

Vrijwilligers om bijvoorbeeld rolstoelen te duwen bij een dagje uit en andere hand-en-span diensten zijn overigens altijd welkom. Een dag naar de Open Dag van Luchtmacht, de Wereldhaven-dagen, de dierentuin of andere gelegenheid is zonder extra mankracht naast de vaste staf vrijwel niet te organiseren. In september 2013 trachten we naar de Wereldhavendagen te gaan en met z'n allen op een ponton door de haven van Rotterdam te varen.  

Brochure ter kennismaking met De Schakel

Interview met Rob Epskamp (directeur de Schakel 1994-2011)

Verslag Vakantie Frankrijk Onur (September 2010)

Verslag 10e Lions Playbackshow (Oktober 2011)