Den Haag Strandmarathon

“Been there, sang the song, got the T-shirt”HRR clubhuis:
Groenendaal 11, 2244 BK Wassenaar, 070-3281025


Telefoon noodgevallen:
+31- 6 - 546 421 45

Organisatie en enig contractpartij: 
Stichting Den Haag Marathon (hrg: 55561454)
Postadres: Ruychrocklaan 151, 2597 EM, Den Haag, Nederland
Bankrekening NL11ABNA0596590326
Email: info@denhaagmarathon.nl

Parkeren: nabij HDM ( Theo Mann Bouwmeesterlaan 205 2597 GV Den Haag) of nabij de renbaar Duindigt (direct voor de stallen bij het parkeerterrein links)
Er wordt in de omgeving veel gecontroleerd op fout parkeren, liever niet in de berm parkeren rondom de HRR en in de nabijheid HRR. Aan het Groenendaal zelf, aan de zijde die ligt tussen de hockeyvelden en de HRR mag wel worden geparkeerd.

Organisatie dag van de wedstrijd: Frans Perdijk en Cees Doolaard
Secretariaat: Dick van der Klei
Wedstrijdleiding HRR: Izaak Luteijn

Den Haag Strandmarathon - Zwarte Marathon is een liefdadigheidsactiviteit t.b.v. Vereniging Lions Club Den Haag I en Stichting Helpt Lions Helpen (laatste heeft ANBI status) in samenwerking met the Hague Road Runners, de sponsors en de vrijwilligers. Het inschrijfgeld gaat naar de liefdadigheid. Beoogd is de kosten van de marathon te dekken uit sponsoring.

Donatie op bankrekening: 10.41.82.520 t.n.v. Stg. Helpt Lions Helpen altijd welkom en wordt in dank aanvaard. IBAN: NL16 RABO 0104 1825 20. .

De opbrengst is t.b.v. m.n. De Schakel, onderdeel van stg. Middin.

KNAU (Atletiekunie) en KWBN
De organisatie is lid van zowel KNAU (Atletiekunie) en KWBN, de atletiekbond resp. de wandelbond.